1. spotkanie
Rozpoczęcie zajęć.
Ćwiczenia.
Wykład „Ciąża a psychika”.

2. spotkanie
Wykład „Fizjologia ciąży ”.
„Okres przedporodowy i poród” – wykład i zajęcia praktyczne (pozycje na I i II okres porodu, techniki parcia).

3. spotkanie
„Psychologiczne aspekty porodu. Rola ojca” – wykład i zajęcia warsztatowe.
Ćwiczenia. Relaks.

4. spotkanie
Wykład „Opieka nad noworodkiem”.
Zajęcia praktyczne: ćwiczymy na lalkach.

5. spotkanie
Wykład „Karmienie piersią”.
Wykład „Połóg – fizjologia i aspekty psychologiczne”.
Wykład „Rodzina po narodzeniu dziecka”.
Zakończenie zajęć.