JOANNA WILK
pedagog terapeuta, psychoterapeuta, w szkole rodzenia od 1992r. prowadzi grupy i zajęcia dotyczące psychologicznych aspektów ciąży, porodu, połogu i funkcjonowania rodziny po narodzeniu dziecka.

AGATA POWOJEWSKA
psycholog, w szkole rodzenia od 2008r. prowadzi grupy i zajęcia dotyczące psychologicznych aspektów ciąży, porodu, połogu i funkcjonowania rodziny po narodzeniu dziecka.

KAROLINA MOSSAKOWSKA
położna, pracuje na Oddziale Wcześniaków i Patologi Noworodka w Szpitalu św. Zofii, doradca noszenia dzieci w chustach i nosidłach miękkich.

EWELINA STANASZEK
położna, pracuje na Oddziale Położniczym w  Szpitalu św. Zofii.

EWA ZAGÓRSKA
fizjoterapeuta, w szkole rodzenia prowadzi ćwiczenia.

JOLANTA GOZDECKA
położna, specjalista ds. rodziny, pracuje na oddziale Wcześniaków i Patologii Noworodka w szpitalu św. Zofii,  w szkole rodzenia  od 2003r.
prowadzi zajęcia dotyczące karmienia naturalnego i pielęgnacji noworodka.