Drogi Użytkowniku,

Od dnia 25 maja 2018 r. zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”.
W związku z tym, chcemy poinformować Cię o zasadach przetwarzania przez naszą firmę Twoich danych osobowych oraz o przysługujących Ci w związku z tym prawach. Zależy nam, abyś miał kompletną wiedzę, a tym samym pełen komfort korzystania z serwisu https://centrumrodziny.com Dlatego zanim rozpoczniesz korzystanie z naszej strony, prosimy Cię o zapoznanie z poniższymi informacjami.

Informacja o ochronie danych osobowych
Administrator danych osobowych w CENTRUM RODZINY, SZKOŁA RODZENIA JOANNY WILK jest Joanna Wilk

Dane osobowe – jak je zbieramy za pomocą strony https://centrumrodziny.com
Twoje dane osobowe stronie https://centrumrodziny.com zbieramy za pomocą formularza. Żeby przesłać nam swoje dane osobowe musisz wyrazić zgodę za pomocą formularza. Twoje dane osobowe mogą być zapisywane za pomocą przeglądarki internetowej z której korzystasz  np. w plikach cookies, których nie przetwarza nasza firma.

Dane osobowe – jakie dane zbieramy za pomocą strony https://centrumrodziny.com
Nasza firma zbiera dane potrzebne do zrealizowania zamówienia, oraz do późniejszej obsługi klienta.

  • imiona i nazwiska, adresy e-mail, podstawy do refundacji, termin porodu, imię i nazwisko ojca dziecka,

Przetwarzanie danych – w jakim celu

  • Przetwarzamy twoje dane osobowe w celu umożliwienia realizacji ustalenia terminu i zapisu na kurs.
  • kontaktu w celu ustalenia szczegółów potrzebnych do realizacji zapisu na kurs

Możliwość przekazania danych – komu

  • organom nadzorującym, organom władzy i innym osobom trzecim; w przypadku gdy jest to niezbędne dla realizacji celów wskazanych powyżej oraz wypełnienia obowiązków nałożonych prawem. Dane osobowe mogą być przekazywane organom nadzorującym, sądom i innym organom władzy (np. organom ścigania), niezależnym doradcom zewnętrznym (np. audytorom) lub podmiotom udzielającym świadczeń.

Nasza firma zobowiązuje się stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, zarówno techniczne jak i organizacyjne, aby chronić Państwa Dane osobowe. Dane osobowe będą przechowywane przez naszą firmę wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane te są gromadzone, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, maksymalnie przez okres zabezpieczenia materiałów niezbędnych dla postępowań prawnych (w tym podatkowych) oraz do czasu ewentualnego przedawnienia roszczeń Państwa.
Przysługują Państwu prawa w zakresie ochrony Danych osobowych. Zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych, jesteście Państwo uprawnieni do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub organu będącego jego następcą).

Ponadto, macie Państwo prawo do:

  1. Żądania dostępu do Danych osobowych; osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeśli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich. Nasza firma dostarczy Państwu na żądanie kopię Państwa Danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Za wszelkie kopie, o które zwrócą się Państwo, nasza firma może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych.
  2. Sprostowania Danych osobowych; mają Państwo prawo do sprostowania Danych osobowych, które Państwa dotyczą, a które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, mają Państwo prawo żądania uzupełnienia niekompletnych Danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.
  3. Usunięcia Danych osobowych (“prawo do bycia zapomnianym”); mają Państwo prawo żądania, o ile zachodzą okoliczności przewidziane prawem, niezwłocznego usunięcia dotyczących Państwa Danych osobowych, nasza firma ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć takie Dane osobowe.
  4. Ograniczenia przetwarzania Państwa Danych osobowych; w takim przypadku, nasza firma wskaże na Państwa żądanie takie Dane osobowe, a ich przetwarzanie może zostać ograniczone tylko i wyłącznie do określonych celów,
  5. Przenoszenia Danych osobowych; pod pewnymi warunkami macie Państwo prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego Dane osobowe Państwa dotyczące, przetwarzane przez naszą firmę oraz macie Państwo prawo przesłać te Dane osobowe innemu podmiotowi,
  6. Sprzeciwu; w pewnych okolicznościach mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Państwa Danych osobowych, a na nasza firma może ciążyć obowiązek zaprzestania przetwarzania takich Danych osobowych.

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących Danych osobowych lub wykonywania praw w zakresie prywatności, prosimy o kontakt z nasza firmą. Informujemy o możliwości okresowej aktualizacji niniejszej Informacji zgodnie z obowiązującym prawem (np. jeśli wdrażamy nowe systemy lub procesy, które wiążą się z wykorzystaniem danych osobowych) i w takim przypadku będziemy odpowiednio informować Państwa o wprowadzanych zmianach.