KURSY BEZPŁATNE:
Miasto Stołeczne Warszawa finansuje zajęcia kobietom w ciąży, które spełniają jeden z poniższych warunków:

  • są zameldowanie na pobyt stały lub czasowy na terenie m.st. Warszawy,
  • mają zaświadczenie o pobycie w domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży lub w ośrodku pomocy społecznej, z którymi Urząd Miasta podpisał właściwą umowę,
  • rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie skarbowym na terenie m.st. Warszawy

PAMIĘTAJCIE aby na pierwsze zajęcia przynieść dokument potwierdzający Wasze uprawnienia do kursu bezpłatnego.
Uprzejmie informujemy, że w ramach programu polityki zdrowotnej w zakresie edukacji przedporodowej „Szkoła rodzenia” finansowanego przez m. st. Warszawę uczestniczka może brać udział w kursie wyłącznie u jednego organizatora.

Paniom, którym M.St. Warszawa nie finansuje szkoły rodzenia proponujemy
KURSY PŁATNE: Cena kursu standardowego 600 zł.

Opłaty można dokonać gotówką na pierwszych zajęciach lub przelewem na konto:
Centrum Rodziny, Szkoła Rodzenia Joanny Wilk 61114020040000320234829377
z podaniem terminu kursu w tytule przelewu.

Udzielamy zniżek:
20 % dla naszych absolwentów z kolejnym dzieckiem

INDYWIDUALNE PRZYGOTOWANIE DO PORODU:
Godzina spotkania kosztuje 150 zł.
Ilość godzin i tematykę spotkań uzgadniamy telefonicznie.